INFORMASJON FOR SVØMMESKOLEN

Grunnet Corona viruset så er vi ikke i mål enda med å få på plass høstens kurs for svømmeskolen. Vi håper å kunne komme med mer informasjon i løpet av uke33.

Digitalt årsmøte Grimstad Svømmeklubb 15 april klokka 1900

På grunn av den spesielle situasjonen Norge er i med tanke på Corona virus avholder Grimstad Svømmeklubb årsmøte for sine medlemmer onsdag 15 april klokka 1900-2100 på digitalt media.

Møtet er for klubbens medlemmer og påmelding er påkrevd. Årsmøtepapirer vil bli sendt til de påmeldte samt lagt på klubbens hjemmeside. Det vil bli sendt ut informasjon etter påmeldingsfristen til de påmeldte om hvordan dette skal foregå.

ÅRSMØTE SAKS PAPIRER:         Årsmøte papirer svømmeklubben 2020

Påmeldingen sendes med følgende informasjon innen tirsdag 7 april til leder@grimstadsvommeklubb.no

Navn:
E-post:
Mobil:

Dersom det er medlemmer som mener årsmøtet må utsettes kan det sendes på mail til styret@grimstadsvommeklubb.no så vil vurdering bli tatt.

Håper det er stor forståelse for at årets årsmøte blir noe spesielt. Men det er viktig å få gjennomført dette slik at klubben kan fortsette sitt arbeid.

Med vennlig hilsen
Remy Andreassen
Leder GSK

Informasjon vedrørende Corona Virus

Hei der.

Grunnet den store økningen i antall smittede av Corona viruset innfører Grimstad Svømmeklubb følgende restriksjoner.

Svømmeskolen stenger i fra dags dato og en uke i første omgang. Det vil si at det ikke er noe aktivitet på svømemskolekurs ut uke 12. Dersom situasjonen forværrer seg vil det bli stengt ytterligere en uke. Informasjon om dette vil komme i uke 12.

Konkurranse gruppene B-D, Hai og Delfin stenger i fra dags dato og en uke i første omgang. Det vil si at det ikke er noe aktivitet ut uke 12. Dersom situasjonen forværrer seg vil det bli stengt ytterligere en uke. Informasjon om dette vil komme i uke 12.

Konkurranse gruppe A med hospitanter fortsetter som vanlig. Det vil bli gitt instruksjoner på trening om hvordan vi skal forholde oss til hverandre på trening. Det kan også bli endringer/stengt for denne gruppen på kort varsel.

Grimstad Svømmeklubb beklager på det sterkeste at vi må innføre disse tiltakene. Men vi ønsker ikke å være en potensiell kilde til smitte og setter folkehelse foran aktivitet.

Vi håper dette viruset gir seg relativt raskt så barna igjen får drive med den gøyeste sporten igjen.

På vegne av styret i Grimstad Svømmeklubb
Remy Andreassen
Leder GSK

Informasjon Årsmøte Grimstad Svømmeklubb 17 mars 2020

Da nærmer det seg årsmøte for Grimstad Svømmeklubb.

Årsmøte-papirer kan fås ved henvendelse til leder@grimstadsvommeklubb.no

Velkommen til medlemmer på:
Grimstad Ungdomskole (inngang via svømmehallen) klokka 1900 den 17 mars 2020

 

Remy Andreassen
Leder GSK

Årsmøtet 2020 utsatt til Tirsdag 17 Mars

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Innkalling til årsmøte 2020 – Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 17. Mars 2020 (NY DATO) klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01. Mars 2020 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Medlemskontigent: https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=101878

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

03.Januar 2020

Årsmøte GSK 2020

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Innkalling til årsmøte 2020 – Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 25. Februar 2020 klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. Februar 2020 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

03.Januar 2020

 

Treningstider Vårsemesteret 2020

Oppdatering av treningstider for vårsemesteret 2020. Legg merke til at det er to timer trening for D gruppa på tirsdager og torsdager. Det er også opprettet en T (treningsgruppe) for de som ikke oppyller krav men som ønsker å trene endel. Det er begrenset plasser på denne gruppen og utøverne blir plassert i baner etter nivå.

Treningstider Vårsemesteret 2020