Informasjon Årsmøte Grimstad Svømmeklubb 17 mars 2020

Da nærmer det seg årsmøte for Grimstad Svømmeklubb.

Årsmøte-papirer kan fås ved henvendelse til leder@grimstadsvommeklubb.no

Velkommen til medlemmer på:
Grimstad Ungdomskole (inngang via svømmehallen) klokka 1900 den 17 mars 2020

 

Remy Andreassen
Leder GSK

Årsmøtet 2020 utsatt til Tirsdag 17 Mars

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Innkalling til årsmøte 2020 – Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 17. Mars 2020 (NY DATO) klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01. Mars 2020 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Medlemskontigent: https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=101878

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

03.Januar 2020

Årsmøte GSK 2020

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Innkalling til årsmøte 2020 – Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 25. Februar 2020 klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11. Februar 2020 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

03.Januar 2020

 

Treningstider Vårsemesteret 2020

Oppdatering av treningstider for vårsemesteret 2020. Legg merke til at det er to timer trening for D gruppa på tirsdager og torsdager. Det er også opprettet en T (treningsgruppe) for de som ikke oppyller krav men som ønsker å trene endel. Det er begrenset plasser på denne gruppen og utøverne blir plassert i baner etter nivå.

Treningstider Vårsemesteret 2020

Årsmøte 2019

Da nærmer det seg årsmøte for grimstad Svømmeklubb.

Saksdokumenter kan fås ved henvendelse til leder@grimstadsvommeklubb.no

Innkalling til Årsmøte for Grimstad Svømmeklubb

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 5. Mars 2019 klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. Februar 2019 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no og GSKs facebook side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Grimstad Svømmeklubb

Ny svømmehall

Kommer det en avgjørelse på lokasjon av vår nye storstue? Vi håper at den kommer før jul. I mellomtiden får vi bare krysse fingrene.

Gave fra Sparebanken Sør

Sparebanken Sør ønsker å støtte opp om lokal idrett og klubbutvikling. I den forbindelse har vi vært så heldig å få 15000,- kroner i gave. Vi er takknemlige for dette og skal bruke gaven fornuftig. Og så håper vi at dette kan være spiren til et videre samarbeid inn i 2018.

Leder i GSK mottar gave fra Sparebanken Sør ved Geir Opdahl
Leder  Remy Andreassen i GSK mottar gave fra Sparebanken Sør ved Geir Opdahl

 

Svømmeutstyr

Alle som svømmer på konkurranse gruppene må ha grunnutstyr som Svømmebriller, Svømmeføtter, Paddles og Snorkel.

Vi anbefaler svømmeføtter av denne typen:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/svommefotter/dmc-svommefotter-swim-fins-1

Finnes jo i forskjellige farver:

http://fastswim.no/butikk/svommeutstyr/svommefotter

Når det gjelder snorkel så anbefaler vi denne for de yngste:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/snorkel/finis-snorkel-youth

og denne for de litt eldre:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/snorkel/finis-swimmers-snorkel-yellow

Det er mange typer paddles på markedet men til formålet som de skal brukes til anbefaler vi disse:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/paddles/mad-wave-paddles-pro

Her står det hvordan dere kan få rabatt hos fastswim.no men man kan selvsagt kjøpe dette andre steder.

Rabatt avtale med FastSwim.no