Gruppe C

C-gruppa skal bestå av de yngste årgangssvømmere, og klubben skal strekke seg etter å få like mange jenter som gutter. Hovedmålet for C-gruppa er høy fokus på teknikk, og på 1-2 år klare krav til B-gruppa. C-gruppa skal være jevnt fordelt på jenter og gutter.

Krav

Alle svømmere skal kunne beherske alle øvelser, eller ha som mål å kunne gjennomføre følgende øvelser 50m butterfly, 100m rygg, 100m bryst, 400 fri og 200 medley. Svømmeren må videre kunne tåle treningsmengder på opp til 2500-3000/trening (1,5 timer)