Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Grimstad Svømmeklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med politiattest ansvarlig i GSK:

Epost: politiattest@grimstadsvommeklubb.no

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre (-fire):

1: Be om «Bekreftelse på formål med politiattest» fra politiattest@grimstadsvommeklubb.no Skriv fullt navn og person nummer i mailen.

2: Vent på Bekreftelsen fra politiattest ansvarlig.

3: Søk om politiattest via ID-porten: https://attest.politi.no/

4: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest fysisk til svømmeklubbens politiattest ansvarlig.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.

Med vennlig hilsen
Styret i Grimstad Svømmeklubb