Priser og Kostnader

Kontigent

Alle som svømmer i regi av Grimstad svømmeklubb må betale årlig medlemskap til klubben.

Kontigent per dags dato er 150,-

Lisens og Forsikring

Alle svømmere som skal delta på approberte stevner/konkurranser i NFS må ha gyldig startslisens. Fra den dagen svømmere fyller 13 år dekkes ikke forsikring over NIF’s barneforsikring. Derfor må alle svømmere betale lisens fra fylte 13 år. Medlemmer over 12 år som ikke har utløst lisens  må eventuelt ha privat forsikring.

Grimstad Svømmeklubb løser ut lisens på alle utøverne og viderefakturerer.

Lisens 13 år og eldre 600,- (justeres når NSF justerer priser)

Lisens under 13 år 200,- (justeres når NSF justerer priser)

Treningsavgift

I tillegg til årlig medlemskap i Grimstad svømmeklubb må svømmerne betale treningsavgift.

Fra 2023 gjelder følgende satser per halvår:

A-Gruppen 2350,-

B-Gruppen 1650,-

C-Gruppen 1100,-

D-Gruppen 1100,-

Egenbetaling ved stevner/leirer på terminlista:

  • Klubben betaler fullt ut for trener/lagleder
  • Klubben betaler to starter pr stevne
  • Klubben betaler alle stafetter
  • Klubben dekker alle utgifter på stevner arrangert av GSK
  • Stevner som ikke er en del av GSK opplegg dekkes i helhet av utøver

Fra 2023:

  • Klubben betaler 20% og utøver 80% av resterende kostnader for stevner, regionsamlinger og leir
  • Klubben betaler 65% og utøver 35% av resterende kostnader for NM (ungdom/junior/senior) og ÅM