Informasjon vedrørende Corona Virus

Hei der.

Grunnet den store økningen i antall smittede av Corona viruset innfører Grimstad Svømmeklubb følgende restriksjoner.

Svømmeskolen stenger i fra dags dato og en uke i første omgang. Det vil si at det ikke er noe aktivitet på svømemskolekurs ut uke 12. Dersom situasjonen forværrer seg vil det bli stengt ytterligere en uke. Informasjon om dette vil komme i uke 12.

Konkurranse gruppene B-D, Hai og Delfin stenger i fra dags dato og en uke i første omgang. Det vil si at det ikke er noe aktivitet ut uke 12. Dersom situasjonen forværrer seg vil det bli stengt ytterligere en uke. Informasjon om dette vil komme i uke 12.

Konkurranse gruppe A med hospitanter fortsetter som vanlig. Det vil bli gitt instruksjoner på trening om hvordan vi skal forholde oss til hverandre på trening. Det kan også bli endringer/stengt for denne gruppen på kort varsel.

Grimstad Svømmeklubb beklager på det sterkeste at vi må innføre disse tiltakene. Men vi ønsker ikke å være en potensiell kilde til smitte og setter folkehelse foran aktivitet.

Vi håper dette viruset gir seg relativt raskt så barna igjen får drive med den gøyeste sporten igjen.

På vegne av styret i Grimstad Svømmeklubb
Remy Andreassen
Leder GSK