Gruppe A

Hovedmålet er at A gruppa skal bestå av talentfulle årgangsvømmere, som har kvalifikasjon til NM/NM Jr, UM og Nordsjø.

Krav

Ved opprykk til A-gruppa tas det primært hensyn til treningstalent og utviklingsmuligheter, og i mindre omfang til sosiale forhold – men A-gruppa skal fungere som en helhet, hvor et konkurransetreningsmiljø står i fokus.