Foreldrevettsregler

 • Møt presis frem til trening og konkurranse.
 • Gjør deg og ditt barn kjent med Grimstad Svømmeklubbs verdier – respekter og praktiser dem.
 • Ha respekt for treneren. Forholdet mellom ditt barn og treneren er spesielt, og av stor betydning for barnets trivsel, utvikling og mestring. Ikke kritiser treneren foran barnet ditt. Ta eventuelt kontakt med treneren under fire øyne.
 • Fokuser på barnets egen utvikling. Ikke sammenlign barnet for mye med andre.
 • Gi positiv støtte både i medgang og motgang.  Ikke vis skuffelse over barnets prestasjoner.
 • Ikke overfør egne ambisjoner på ditt barn. Det er barnet som trener – ikke du.
 • Sørg for riktig og fornuftig utstyr uten å overdrive
 • Gi oppmuntring til alle barn under konkurranse, ikke bare egne barn. Husk å heie på din klubb.
 • Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse. Respekter trenerens valg av taktikk.
 • Det er normalt for barnet å være nervøs i fremmede situasjoner. Husk at din rolle er å motivere, ikke press barnet. Spør treneren om hjelp.
 • Ikke fokuser på resultat – spør om konkurransen var gøy.
 • Respekter dommerne og deres avgjørelser.  Har du spørsmål til en dommer under stevne – ta det opp med treneren, som bringer det videre.
 • Respekter arbeidet klubben gjør. Tilby din hjelp. Husk at mange yter mye av sin fritid for å skape et godt miljø for ditt barn og din klubb.
 • Det viktigste er at barnet ditt trives i et miljø der hun/han har det gøy og opplever mestring sammen med andre.
 • Vær bevisst på at barn og unge er i vekst og utvikling. Naturlige kroppslige forandringer gjør at idrettslige prestasjoner vil variere
 • Unngå kommentarer om kropp eller vekt, både positive og negative