Gruppe B

B-gruppa skal bestå av de yngste årgangssvømmere, og klubben skal strekke seg etter å få like mange jenter som gutter. Hovedmålet for B-gruppa er høy fokus på teknikk, og på 2-3 år klare krav til A-gruppa.

Krav

Alle svømmere skal kunne beherske alle ÅM øvelser til sin respektive årsklasse. Svømmeren må videre kunne tåle treningsmengder på opp til 4000-4500/trening (2timer)