Klubbmanual

Det er ønskelig at alle medlemmer av GSK leser i gjennom manualen, slik at innholdet er kjent.

(Eventuelle forslag til forbedringer sendes til leder@grimstadsvommeklubb.no.)

Revidert januar  2015 Klubbmanual for Grimstad SvømmeKlubb