Årsmøte 2019

Da nærmer det seg årsmøte for grimstad Svømmeklubb.

Saksdokumenter kan fås ved henvendelse til leder@grimstadsvommeklubb.no

Innkalling til Årsmøte for Grimstad Svømmeklubb

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.

Årsmøtet avholdes den 5. Mars 2019 klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 19. Februar 2019 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no og GSKs facebook side.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret Grimstad Svømmeklubb

Ny svømmehall

Kommer det en avgjørelse på lokasjon av vår nye storstue? Vi håper at den kommer før jul. I mellomtiden får vi bare krysse fingrene.

Gave fra Sparebanken Sør

Sparebanken Sør ønsker å støtte opp om lokal idrett og klubbutvikling. I den forbindelse har vi vært så heldig å få 15000,- kroner i gave. Vi er takknemlige for dette og skal bruke gaven fornuftig. Og så håper vi at dette kan være spiren til et videre samarbeid inn i 2018.

Leder i GSK mottar gave fra Sparebanken Sør ved Geir Opdahl
Leder  Remy Andreassen i GSK mottar gave fra Sparebanken Sør ved Geir Opdahl

 

Svømmeutstyr

Alle som svømmer på konkurranse gruppene må ha grunnutstyr som Svømmebriller, Svømmeføtter, Paddles og Snorkel.

Vi anbefaler svømmeføtter av denne typen:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/svommefotter/dmc-svommefotter-swim-fins-1

Finnes jo i forskjellige farver:

http://fastswim.no/butikk/svommeutstyr/svommefotter

Når det gjelder snorkel så anbefaler vi denne for de yngste:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/snorkel/finis-snorkel-youth

og denne for de litt eldre:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/snorkel/finis-swimmers-snorkel-yellow

Det er mange typer paddles på markedet men til formålet som de skal brukes til anbefaler vi disse:

https://fastswim.no/produkt/svommeutstyr/paddles/mad-wave-paddles-pro

Her står det hvordan dere kan få rabatt hos fastswim.no men man kan selvsagt kjøpe dette andre steder.

Rabatt avtale med FastSwim.no

Rabatt avtale med FastSwim.no

Rabatt avtale med FastSwim.no

Ved kjøp av klær og utstyr får vi 20% rabatt på nettprisene. 

Rabattkoden Grim2016 må legges inn ved bestilling av utstyr. Den legges da inn i første steg ved betaling. Øverst til høyre i «Kasse»

Det vil komme mer informasjon angående kjøp av badehetter med GSK logo/navn og Klær med GSK logo/navn.