Innkalling til Årsmøte 2022 Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 22. Februar 2022 klokka 19.00 til 22.00 via Teams.

Påmelding med navn og epostadresse sendes til: leder@grimstadsvommeklubb.no

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. Februar 2022 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Medlemskap kan tegnes på tryggivann (Grimstad og Annet i søkefelt): https://tryggivann.no/finnkurs.aspx

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

Oppstart høsten 2021

Da er vi igang med høst sesongen. Påmelding til Alle kurs og konkurranse grupper vil være lagt ut i tryggivann.no innen torsdag 12 august. Se hvert enkelt kurs for oppstartsdato.

Vi gleder oss til å komme igang!

 

 

Innkalling til årsmøte 2021 i Grimstad Svømmeklubb

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb                                        05.Februar 2021

Innkalling til årsmøte 2021 i Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 9. Mars 2021 klokka 20.00 til 22.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen. Dersom det ikke lar seg avholde fysisk pga Covid-19 vil årsmøtet avholdes via Teams. Påmeldingsinformasjon vil da bli sendt ut.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. Februar 2021 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb