Årsmøtepapirer for Årsmøtet 2023

Link til årsmøte papirer for årsmøtet i GSK:

http://grimstadsvommeklubb.no/wp-content/uploads/2023/02/Arsmote-2023-redusert.pdf

Årsmøtet avholdes Tirsdag 28. Februar 2023 klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Budsjett/Regnskap er sendt til alle medlemmer på epost!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Med vennlig hilsen
Grimstad Svømmeklubb

Innkalling til årsmøte 2023 i Grimstad Svømmeklubb


Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 28. Februar 2023 klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. Februar 2023 til styret@grimstadsvommeklubb.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

Stilling ledig som svømmeskoleansvarlig

Grimstad Svømmeklubb ble stiftet i 1934. Grimstad Svømmeklubb har ca 400 medlemmer fordelt på svømmeskole og konkurranse grupper. Grimstad Svømmeklubb søker engasjert svømmeskole ansvarlig som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som foretrukken leverandør av svømmeopplæring i Aust-Agder. Klubbens svømmeskole ansvarlig vil ha det fulle ansvaret for svømmeskolens grupper og skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringen omfatter hele spekteret av aldre.

Hovedoppgaver
• Kvalitetssikre klubbens kurstilbud gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere kurs i henhold til metodikk i Norges Svømmeskole.
• Organisere, følge opp og videreutvikle instruktører.
• Oppfølging og administrering av svømmeskolen i tryggivann.no
• Samarbeid med svømmeklubbens sportslige ansvarlig og trenere med hensyn til overgang fra svømmeskolen til klubbens trenings- og konkurransegrupper.
• Rekruttere nye instruktører og følge opp disse.
• Svømmeskoleansvarlig rapporterer til styrets leder.

Kvalifikasjoner
• Erfaring innen idrett og fysisk aktivitet, opplæring, og/eller administrasjon og ledelse er fordeler men kan erstattes/supplementeres av tidligere erfaring fra tilsvarende arbeid.
• Mål- og resultatorientert.
• Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt.
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
• Evne til å utvikle kollegaer.
• Gode pedagogiske evner som skaper mestring, motivasjon og progresjon.

Arbeidssted
Grimstad Svømmehall på Levermyr i Grimstad.

Arbeidstid
Etter avtale.

Type stilling
Timelønn.

Lønn
Etter avtale.

Søknad
En godt begrunnet søknad, samt CV, sendes til leder@grimstadsvommeklubb.no

Spørsmål
Henvendelser vedrørende stilling kan rettes til Remy Andreassen (leder) på mobil +47 90844542

Søknadsfrist
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Oppstart Svømmeskolen Høsten 2022

Høstens svømmekurs har oppstart 22 august. Påmelding skjer via tryggivann.no

Enedelig er det slutt på corona tiltak og begrensninger i hallen. Vi i GSK gleder oss til å kunne kjøre normale kurs med full hall og yrende svømmeglede.

Gå inn på tryggivann.no og søk opp Grimstad på «kommune» og Alle på «opplæringstype» så skal alle kurs vi har komme opp.

HA EN SUPERFIN SOMMER