Stilling ledig som svømmeskoleansvarlig

Grimstad Svømmeklubb ble stiftet i 1934. Grimstad Svømmeklubb har ca 400 medlemmer fordelt på svømmeskole og konkurranse grupper. Grimstad Svømmeklubb søker engasjert svømmeskole ansvarlig som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som foretrukken leverandør av svømmeopplæring i Aust-Agder. Klubbens svømmeskole ansvarlig vil ha det fulle ansvaret for svømmeskolens grupper og skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringen omfatter hele spekteret av aldre.

Hovedoppgaver
• Kvalitetssikre klubbens kurstilbud gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere kurs i henhold til metodikk i Norges Svømmeskole.
• Organisere, følge opp og videreutvikle instruktører.
• Oppfølging og administrering av svømmeskolen i tryggivann.no
• Samarbeid med svømmeklubbens sportslige ansvarlig og trenere med hensyn til overgang fra svømmeskolen til klubbens trenings- og konkurransegrupper.
• Rekruttere nye instruktører og følge opp disse.
• Svømmeskoleansvarlig rapporterer til styrets leder.

Kvalifikasjoner
• Erfaring innen idrett og fysisk aktivitet, opplæring, og/eller administrasjon og ledelse er fordeler men kan erstattes/supplementeres av tidligere erfaring fra tilsvarende arbeid.
• Mål- og resultatorientert.
• Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt.
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
• Evne til å utvikle kollegaer.
• Gode pedagogiske evner som skaper mestring, motivasjon og progresjon.

Arbeidssted
Grimstad Svømmehall på Levermyr i Grimstad.

Arbeidstid
Etter avtale.

Type stilling
Timelønn.

Lønn
Etter avtale.

Søknad
En godt begrunnet søknad, samt CV, sendes til leder@grimstadsvommeklubb.no

Spørsmål
Henvendelser vedrørende stilling kan rettes til Remy Andreassen (leder) på mobil +47 90844542

Søknadsfrist
Alle søknader blir behandlet konfidensielt.