Årsmøtepapirer for Årsmøtet 2023

Link til årsmøte papirer for årsmøtet i GSK:

http://grimstadsvommeklubb.no/wp-content/uploads/2023/02/Arsmote-2023-redusert.pdf

Årsmøtet avholdes Tirsdag 28. Februar 2023 klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Budsjett/Regnskap er sendt til alle medlemmer på epost!

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Med vennlig hilsen
Grimstad Svømmeklubb