Informasjon Årsmøte Grimstad Svømmeklubb 17 mars 2020

Da nærmer det seg årsmøte for Grimstad Svømmeklubb.

Årsmøte-papirer kan fås ved henvendelse til leder@grimstadsvommeklubb.no

Velkommen til medlemmer på:
Grimstad Ungdomskole (inngang via svømmehallen) klokka 1900 den 17 mars 2020

 

Remy Andreassen
Leder GSK