Gruppe D

D-gruppa skal være et tilbud for alle svømmere som er ferdig med svømmeopplæring i svømmeskolen. Svømmerne kan med fordel ha vært gjennom hele opplæringsprogrammet, fra «Vannmerket» til «Haimerket». D-gruppa skal fortrinnsvis være jevnt fordelt på jenter og gutter.

Krav

Kravene skal kunne gjenspeiles i «Hovedmålene for Videregående opplæring» (ref. Norges Svømmeskole).

  • Skal kunne svømme alle svømmearter med fin flyt
  • Skal kunne startstup fra startpall, og ryggstart
  • Skal kunne alle vendinger
  • Skal beherske medleysvømming
  • Skal beherske god linjeholdning på mage, rygg, side og i rotasjonen