Stilling ledig som svømmeskoleansvarlig

Grimstad Svømmeklubb ble stiftet i 1934. Grimstad Svømmeklubb har ca 400 medlemmer fordelt på svømmeskole og konkurranse grupper. Grimstad Svømmeklubb søker engasjert svømmeskole ansvarlig som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som foretrukken leverandør av svømmeopplæring i Aust-Agder. Klubbens svømmeskole ansvarlig vil ha det fulle ansvaret for svømmeskolens grupper og skal sikre at all opplæring i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene Norges Svømmeforbund har lagt til grunn i Norges Svømmeskole. Svømmeopplæringen omfatter hele spekteret av aldre.

Hovedoppgaver
• Kvalitetssikre klubbens kurstilbud gjennom å planlegge, organisere, gjennomføre og evaluere kurs i henhold til metodikk i Norges Svømmeskole.
• Organisere, følge opp og videreutvikle instruktører.
• Oppfølging og administrering av svømmeskolen i tryggivann.no
• Samarbeid med svømmeklubbens sportslige ansvarlig og trenere med hensyn til overgang fra svømmeskolen til klubbens trenings- og konkurransegrupper.
• Rekruttere nye instruktører og følge opp disse.
• Svømmeskoleansvarlig rapporterer til styrets leder.

Kvalifikasjoner
• Erfaring innen idrett og fysisk aktivitet, opplæring, og/eller administrasjon og ledelse er fordeler men kan erstattes/supplementeres av tidligere erfaring fra tilsvarende arbeid.
• Mål- og resultatorientert.
• Strukturert, selvstendig og serviceinnstilt.
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
• Evne til å utvikle kollegaer.
• Gode pedagogiske evner som skaper mestring, motivasjon og progresjon.

Arbeidssted
Grimstad Svømmehall på Levermyr i Grimstad.

Arbeidstid
Etter avtale.

Type stilling
Timelønn.

Lønn
Etter avtale.

Søknad
En godt begrunnet søknad, samt CV, sendes til leder@grimstadsvommeklubb.no

Spørsmål
Henvendelser vedrørende stilling kan rettes til Remy Andreassen (leder) på mobil +47 90844542

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 31. November 2022. Alle søknader blir behandlet konfidensielt.

Oppstart Svømmeskolen Høsten 2022

Høstens svømmekurs har oppstart 22 august. Påmelding skjer via tryggivann.no

Enedelig er det slutt på corona tiltak og begrensninger i hallen. Vi i GSK gleder oss til å kunne kjøre normale kurs med full hall og yrende svømmeglede.

Gå inn på tryggivann.no og søk opp Grimstad på «kommune» og Alle på «opplæringstype» så skal alle kurs vi har komme opp.

HA EN SUPERFIN SOMMER

INFORMASJON FOR SVØMMESKOLEN

Grunnet Corona viruset så er vi ikke i mål enda med å få på plass høstens kurs for svømmeskolen. Vi håper å kunne komme med mer informasjon i løpet av uke33.

Digitalt årsmøte Grimstad Svømmeklubb 15 april klokka 1900

På grunn av den spesielle situasjonen Norge er i med tanke på Corona virus avholder Grimstad Svømmeklubb årsmøte for sine medlemmer onsdag 15 april klokka 1900-2100 på digitalt media.

Møtet er for klubbens medlemmer og påmelding er påkrevd. Årsmøtepapirer vil bli sendt til de påmeldte samt lagt på klubbens hjemmeside. Det vil bli sendt ut informasjon etter påmeldingsfristen til de påmeldte om hvordan dette skal foregå.

ÅRSMØTE SAKS PAPIRER:         Årsmøte papirer svømmeklubben 2020

Påmeldingen sendes med følgende informasjon innen tirsdag 7 april til leder@grimstadsvommeklubb.no

Navn:
E-post:
Mobil:

Dersom det er medlemmer som mener årsmøtet må utsettes kan det sendes på mail til styret@grimstadsvommeklubb.no så vil vurdering bli tatt.

Håper det er stor forståelse for at årets årsmøte blir noe spesielt. Men det er viktig å få gjennomført dette slik at klubben kan fortsette sitt arbeid.

Med vennlig hilsen
Remy Andreassen
Leder GSK

Informasjon vedrørende Corona Virus

Hei der.

Grunnet den store økningen i antall smittede av Corona viruset innfører Grimstad Svømmeklubb følgende restriksjoner.

Svømmeskolen stenger i fra dags dato og en uke i første omgang. Det vil si at det ikke er noe aktivitet på svømemskolekurs ut uke 12. Dersom situasjonen forværrer seg vil det bli stengt ytterligere en uke. Informasjon om dette vil komme i uke 12.

Konkurranse gruppene B-D, Hai og Delfin stenger i fra dags dato og en uke i første omgang. Det vil si at det ikke er noe aktivitet ut uke 12. Dersom situasjonen forværrer seg vil det bli stengt ytterligere en uke. Informasjon om dette vil komme i uke 12.

Konkurranse gruppe A med hospitanter fortsetter som vanlig. Det vil bli gitt instruksjoner på trening om hvordan vi skal forholde oss til hverandre på trening. Det kan også bli endringer/stengt for denne gruppen på kort varsel.

Grimstad Svømmeklubb beklager på det sterkeste at vi må innføre disse tiltakene. Men vi ønsker ikke å være en potensiell kilde til smitte og setter folkehelse foran aktivitet.

Vi håper dette viruset gir seg relativt raskt så barna igjen får drive med den gøyeste sporten igjen.

På vegne av styret i Grimstad Svømmeklubb
Remy Andreassen
Leder GSK