Årsmøtet 2020 utsatt til Tirsdag 17 Mars

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb

Innkalling til årsmøte 2020 – Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 17. Mars 2020 (NY DATO) klokka 19.00 til 21.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01. Mars 2020 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Medlemskontigent: https://tryggivann.no/kursinfo.aspx?kursid=101878

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

03.Januar 2020