Gave fra Sparebanken Sør

Sparebanken Sør ønsker å støtte opp om lokal idrett og klubbutvikling. I den forbindelse har vi vært så heldig å få 15000,- kroner i gave. Vi er takknemlige for dette og skal bruke gaven fornuftig. Og så håper vi at dette kan være spiren til et videre samarbeid inn i 2018.

Leder i GSK mottar gave fra Sparebanken Sør ved Geir Opdahl
Leder  Remy Andreassen i GSK mottar gave fra Sparebanken Sør ved Geir Opdahl