Lovnorm for idrettslag

Det er ønskelig at alle medlemmer av GSK leser i gjennom lovnorm, slik at innholdet er kjent. Dette er en lovnorm utformet og pålagt av Norges Idrettsforbund. Siste revisjon er fra 2020 og godkjent av årsmøtet da.

Link: