Forsikring/Reise med Grimstad Svømmeklubb


En egen reiseforsikring er helt nødvendig når du reiser på stevner og leirer med GSK. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur.

Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi alltid prøver å være tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at det gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger.

Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forhold til andre hendelser av alvorlig karakter i familien.

Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har.
Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet/stjålet når man er på tur. Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje.


Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan bestilles på www.trygdeetaten.no (kostnadsfritt).