Sakspapirer årsmøtet GSK 2021

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet i GSK 2021. Dersom noen ønsker innsyn i regnskap  kan dette fås ved henvendelse til leder@grimstadsvommeklubb.no (kun registrerte medlemmer).

årsmøte 2021