Innkalling til Årsmøte 2022 Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 22. Februar 2022 klokka 19.00 til 22.00 via Teams.

Påmelding med navn og epostadresse sendes til: leder@grimstadsvommeklubb.no

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 8. Februar 2022 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Medlemskap kan tegnes på tryggivann (Grimstad og Annet i søkefelt): https://tryggivann.no/finnkurs.aspx

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb