Innkalling til årsmøte 2021 i Grimstad Svømmeklubb

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb                                        05.Februar 2021

Innkalling til årsmøte 2021 i Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 9. Mars 2021 klokka 20.00 til 22.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen. Dersom det ikke lar seg avholde fysisk pga Covid-19 vil årsmøtet avholdes via Teams. Påmeldingsinformasjon vil da bli sendt ut.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. Februar 2021 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb