Vanntilvenning

Dette kurset er for barn som har fylt 5 år og eldre som ikke kan svømme, eller er litt engstelige og utrygg i vannet. Her blir det hovedsakelig jobbet med vanntilvenning, der hovedoppgavene blir å omsette kjente bevegelser, leker og spill fra land til vann.

Kurset går over 15 ganger.  Det er 4-6 barn på hvert kurs.

http://www.youtube.com/watch?v=bHE5lAxJjx8&feature=youtu.be