Skillpaddemerket

Dette kurset er for barn fra 6 år. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjonen dykke) for å begynne på Skilpadde. På dette kurset jobbes det med progresjonsøvelser rundt Kjernefunksjon flyte:

  • Kjerneøvelse 8: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning,
  • Kjerneøvelse 5: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning.
  • Kjerneøvelse 6: Holde pusten, flyte på ryggen, linjeholdning.
  • Kjerneøvelse 7: Holde pusten, hoppe fra kanten, flyte opp på magen, linjeholdning.
  • dreie på ryggen, puste, linjehold.
  • Kjerneøvelse 9: Holde pusten, flyte/balansere på mage/rygg, puste, linjeholdning.


Kurset går over 15 ganger.
Det er 8 barn på hvert kurs.