Selungemerket

Dette kurset er for barn fra 6 år. Man må kunne beherske kjerneøvelsene 1-4 (Kjernefunksjon dykke), 5-9 (Kjernefunksjon flyte) og 10-15 (Kjernefunksjon gli) for å begynne på Selunge. På dette kurset jobbes det med progresjonsøvelser rundt Kjernefunksjonen fremdrift:

  • Kjerneøvelse 16: Sculling, crawlbeinspark på mage og rygg, linje, rytmisk pusting.
  • Kjerneøvelse 17. Crawlsvømming uten pust
  • Kjerneøvelse 18: Crawlsvømming, rytmisk pusting, linjeholdning.
  • Kjerneøvelse 19: Ryggsvømming, linjeholdning, pusting.
  • Kjerneøvelse 20: Stup fra kanten, crawlsvømming med pust. Kurset tar også for seg en kort innføring i de ulike svømmeartene (crawl, rygg, bryst, butterfly), samt grunnleggende stup- og vendingsteknikker.

Kurset går over 15 ganger. Foreldre er ikke med i bassenget. Det er 10 barn på hvert kurs.