Medlemskontingent

Alle som svømmer i regi av Grimstad svømmeklubb må betale årlig medlemskap til klubben.

  • Enkeltmedlem: kr 100 pr år
  • Søskenmoderasjon 125 pr år

Lisens og Forsikring

Alle svømmere som skal delta på approberte stevner/konkurranser i NFS må ha gyldig startslisens. Fra den dagen svømmere fyller 13 år dekkes ikke forsikring over NIF’s barneforsikring. Derfor må alle svømmere betale lisens fra fylte 13 år. Medlemmer over 12 år som ikke har utløst lisens  må eventuelt ha privat forsikring.

Grimstad Svømmeklubb løser normalt ut lisens på alle utøverne og videre fakturerer.

Treningsavgift

I tillegg til årlig medlemskap i Grimstad svømmeklubb må svømmerne betale treningsavgift.

  • Gruppe A kr 1250 pr halvår
  • Gruppe B/C/D kr 900 pr halvår
  • Morgensvømming kr 800 pr halvår

Egenbetaling ved stevner/leirer på terminlista:

  • Klubben betaler fullt ut for trener/leder
  • Klubben betaler to starter pr stevne
  • Klubben betaler 35% og utøver 65% av resterende kostnader
  • Klubben betaler alle stafetter
  • Klubben dekker alle utgifter på stevner arrangert av GSK

Faktura for egenandel ettersendes pr e-post.

Bruksanvisning: Betaling av kontingent via trygg i vann