Treningstider Vårsemesteret 2021

D-gruppa (pga Covid-19 er det ikke D gruppe våren 2021)


C-gruppa

Tirsdag: 15.30-17.30
Torsdag: 15.30-17.30
Lørdag: 07.30-09.00


B-gruppa

Mandag: 06.00-07.30
Tirsdag: 15.30-17.30
Onsdag: 15.30-17.30
Torsdag: 15.30-17.30
Søndag: 17.00-19.30


A-gruppa (A og A-Hospitanter)

Mandag: 06.00-07.30
Mandag: 15.00-17.30
Tirsdag: 06.00-07.30
Tirsdag: 15.30-17.30
Onsdag: 15.30-17.30
Torsdag: 06.00-07.30
Torsdag: 18.30-21.00 Aquarama
Fredag: 15.00-16.00 Basis
Lørdag: 07.30-10.00
Søndag: 17.00-19.30

T-gruppa (pga Covid-19 er det ikke T gruppe våren 2021)