Oppstart høsten 2021

Da er vi igang med høst sesongen. Påmelding til Alle kurs og konkurranse grupper vil være lagt ut i tryggivann.no innen torsdag 12 august. Se hvert enkelt kurs for oppstartsdato.

Vi gleder oss til å komme igang!

 

 

Innkalling til årsmøte 2021 i Grimstad Svømmeklubb

Til medlemmene i Grimstad Svømmeklubb                                        05.Februar 2021

Innkalling til årsmøte 2021 i Grimstad Svømmeklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Grimstad Svømmeklubb.
Årsmøtet avholdes Tirsdag 9. Mars 2021 klokka 20.00 til 22.00 i Grimstad Ungdomsskole sine lokaler på adresse Levermyrveien 34 i Grimstad. Inngang via inngangen til svømmehallen. Dersom det ikke lar seg avholde fysisk pga Covid-19 vil årsmøtet avholdes via Teams. Påmeldingsinformasjon vil da bli sendt ut.

Saker som et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 23. Februar 2021 til styret@grimstadsvommeklubb.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.grimstadsvommeklubb.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret Grimstad Svømmeklubb

INFORMASJON FOR SVØMMESKOLEN

Grunnet Corona viruset så er vi ikke i mål enda med å få på plass høstens kurs for svømmeskolen. Vi håper å kunne komme med mer informasjon i løpet av uke33.

Digitalt årsmøte Grimstad Svømmeklubb 15 april klokka 1900

På grunn av den spesielle situasjonen Norge er i med tanke på Corona virus avholder Grimstad Svømmeklubb årsmøte for sine medlemmer onsdag 15 april klokka 1900-2100 på digitalt media.

Møtet er for klubbens medlemmer og påmelding er påkrevd. Årsmøtepapirer vil bli sendt til de påmeldte samt lagt på klubbens hjemmeside. Det vil bli sendt ut informasjon etter påmeldingsfristen til de påmeldte om hvordan dette skal foregå.

ÅRSMØTE SAKS PAPIRER:         Årsmøte papirer svømmeklubben 2020

Påmeldingen sendes med følgende informasjon innen tirsdag 7 april til leder@grimstadsvommeklubb.no

Navn:
E-post:
Mobil:

Dersom det er medlemmer som mener årsmøtet må utsettes kan det sendes på mail til styret@grimstadsvommeklubb.no så vil vurdering bli tatt.

Håper det er stor forståelse for at årets årsmøte blir noe spesielt. Men det er viktig å få gjennomført dette slik at klubben kan fortsette sitt arbeid.

Med vennlig hilsen
Remy Andreassen
Leder GSK